HR-GroepRecente activiteiten
spacer
< Terug naar vorige pagina

MB Fietsparkeren in de binnenstad van Venlo


De gemeente Venlo gaat de komende maanden een flink aantal extra fietsenklemmen plaatsen in de binnenstad. Uit onderzoek van 2012 bleek op piekmomenten een tekort van circa 700 stallingsplekken in het centrum. Om het tekort op te vullen worden op 7 nieuwe locaties in totaal 540 extra klemmen geplaatst.

Geen bewaakte stallingen
Uit onderzoek bleek dat de wens bestaat voor meer gratis bewaakte stallingen. De structurele personeels- en materiaalkosten die dit met zich meebrengt zijn echter zo hoog dat dit binnen de huidige budgetten niet haalbaar is. Daarnaast bestaat de verwachting dat een extra betaalde bewaakte stalling niet voldoende bezocht wordt om rendabel te zijn. Ook wil de gemeente Venlo de fietser op zoveel mogelijk plekken een stallingsmogelijkheid bieden om op die manier het fietsgebruik te stimuleren. Het alternatief is daarom gezocht in gratis, onbewaakte stallingen verspreid door de binnenstad, zodat in ieder geval tegemoet gekomen wordt aan de behoefte aan meer stallingen.

Wethouder Teeuwen (Openbare Werken & Verkeer) licht toe: “We zullen in de binnenstad altijd last hebben van piekmomenten, waarbij de huidige uitbreiding misschien nog niet voldoende is. Maar daar kunnen onze inwoners natuurlijk zelf ook veel aan doen. Als iedereen goed gebruik maakt van de stallingen en niet zomaar de fiets tegen de eerste de beste gevel stalt, zal het op de meeste momenten erg netjes zijn in onze ‘Beste Binnenstad.”

Monitoring nieuw type fietsenklem
Er komen steeds meer verschillende soorten fietsen, in verschillende formaten en gewichten, op de markt. Uit onderzoek bleek dat niet iedereen met een zware, brede of bijvoorbeeld elektrische fiets tevreden is over de huidige fietsenklemmen. Daarom wordt op een locatie een nieuw type fietsenklem geplaatst. De gemeente gaat monitoren of de rekken op de juiste manier gebruikt worden, of ze onderhoudsvriendelijk zijn en wat de verdere voor- en nadelen zijn. De gebruikers worden ook uitgenodigd hun ervaringen te delen via twitter, gericht aan de gemeente. Op basis van alle informatie wordt bekeken of in de toekomst meerdere van deze klemmen in de stad worden geplaatst. Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling om de huidige klemmen te vervangen, maar eventueel bij nieuwe locaties voor deze klem te kiezen.

De nieuw te testen klem is van MB-fietsparkeren, het type is de MB duo.
Bron: Verkeerinbeeld.nl

Video
Bekijk de website van Omroep Venlo waar het MB fietsparkeren wordt toegelicht door Dhr. Jacobs, beleidsadviseur Verkeer van Gemeente Venlo. (Item start na ca. 50 sec)