Verhoging verkeersveiligheid door retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade

29-March-2022
Deze ontwikkelingen zien we op de weg en zo draagt de retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade bij aan verhoging van de verkeersveiligheid

Koplampen van moderne auto’s zijn veranderd, er is steeds meer informatie langs de weg te verwerken en er is een toename van oudere bestuurders. Verkeersborden kunnen hierdoor minder goed leesbaar zijn en dat kan zorgen voor onveiligheid op de weg.

Ontwikkeling van koplampen
Koplampen van moderne auto's zijn enorm veranderd als je deze vergelijkt met de koplampen van vroeger. Ze zijn weliswaar helderder, maar ook anders afgesteld zodat er meer licht op de rijbaan schijnt en de lampen daardoor minder verblindend zijn voor tegenliggers. Het contrast tussen de lichtkegel en het donker is veel groter geworden en daarom zien we dat minder licht de verkeersborden bereikt waardoor deze minder goed leesbaar zijn. Vrachtwagens en SUV’s hebben daarnaast ook te maken met een grotere observatiehoek dan personenauto’s. Dit komt omdat de afstand tussen het oog van de bestuurder en de koplampen van zijn auto groter is, waardoor het zicht op de verkeersborden verder afneemt. Vooral op een lange afstand van bestuurder tot verkeersbord, is het verkeersbord minder goed leesbaar.

Toename gemiddelde leeftijd bestuurder
Volgens het CBS is ruim 31% van de Nederlandse bevolking met een rijbewijs nu 60 jaar of ouder. Deze groep reageert minder snel dan jongeren. Dit komt omdat de motorische functies afnemen en het reactievermogen verminderd na verloop van jaren. Bovendien hebben zestig plussers tot wel 3x meer licht nodig om in het donker een verkeersbord waar te nemen, te herkennen en te kunnen lezen.

Verstedelijkend Nederland
In een verstedelijkend Nederland hebben we te maken met een toenemende verkeersdrukte, maar ook aan veel omgevingsverlichting in de stad. Denk aan reclamezuilen, lichtmasten en etalages. Daarmee ontstaat er een grote hoeveelheid aan informatie die door alle bestuurders nog altijd voor 90% visueel opgenomen wordt. Ook de hoek en afstand tot het bord zijn bepalend voor de zichtbaarheid. Een bestuurder heeft tijd nodig om een bord te herkennen, te lezen en er op te anticiperen.

Het is dus zaak dat verkeersborden te allen tijden goed leesbaar zijn voor bestuurders


Eisen NEN en VNVF retroreflectie folie
In overeenstemming met het advies van de NEN3381:2022 norm moet het beeldvlak van de retroreflectie op het verkeersbord minimaal voldoen aan zichtbaarheid op korte afstand (RA3B). Voor zichtbaarheid op langere afstand is het wenselijk dat verkeersborden boven het wegdek voldoen aan de RA3A volgens de DIN 67520. Verkeersborden die voldoen aan beide zijn geschikt voor verkeersborden langs alle wegen en zijn het best zichtbaar voor alle bestuurders. De Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) stelt dat retroreflecterende folie op verkeersborden aan minimaal 10 jaar aflopende garantie moet voldoen.

Het is aan de leden van de branche om aan de minimale eisen van het verkeersbord te voldoen, maar het staat hen ook vrij om extra’s toe te voegen dat zorgt voor een nog beter product. Door de belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid, zijn wij er van overtuigd dat het goed is om wat extra’s toe te voegen aan de retroreflecterende folie. Wij zijn daarom blij dat de NEN ruimte hiervoor laat.

HR Groep Streetcare heeft gekozen voor een retroreflecterende folie dat streeft naar de best mogelijke verkeersveiligheid. Want waarom genoegen nemen met een voldoende als je ook een product kan leveren waarbij de hoogste kwaliteit voorop staat?


Retroreflectie Diamond Grade van 3M
Wij leveren verkeersborden Ultimate Signing 20 (US20) met retroreflectie Diamond Grade (DG3) van 3M. Dit is de retroreflecterende folie klasse III conform RA3A én RA3B. Deze folie is dus zowel geschikt voor de korte als de lange afstand. Hierdoor is er geen vergissing mogelijk en zijn er geen afzonderlijke folies nodig. Daarnaast beschikt 3M Diamond Grade over een hoog helderheidsniveau, een grote invalshoek en functioneert het optimaal in het donker en bij slechte weersomstandigheden. Ondanks de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren op de weg zien, zorgt deze folie voor een optimale zichtbaarheid. Deze retroreflecterende folie klasse III heeft een aflopende garantie van 20 jaar.

Diamond Grade retroreflecterende folie van 3M is bovendien voorzien van een oplosmiddelvrije kleefmassa wat een extra bijdrage levert aan het verduurzamen van een verkeersbord.

Meer weten over het concept Ultimate Signing? Lees meer

Zijn de schoolzones in jouw areaal veilig genoeg?

21-July-2022
De eerste schoolvakanties zijn begonnen. Tijd om jouw areaal voor te bereiden op een veilige start van het nieuwe schooljaar.

Nu ook duurzame harpoenpalen leverbaar

25-April-2022

HR Groep Streetcare biedt nu een nieuwe duurzame lijn aan, UPVC Unplasticized Polyvinyl Chloride. De U in UPVC staat voor Unplasticized, wat "zonder weekmakers" betekent. Naast de duurzame verkeersborden en duurzame dragers zijn er nu ook duurzame harpoenpalen.

youtube linkedin