Nieuwe maatregelen rondom COVID-19

20-March-2020
Het coronavirus COVID-19 houdt momenteel de hele wereld bezig en zoals het zich laat aanzien leidt het de komende tijd ook tot veel vragen in Europa.
Op onze vestigingen zijn extra maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen; de afdelingen zijn zo veel mogelijk van elkaar afgesloten en collega's die dit kunnen, werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het protocol van het RIVM wordt stringent gevolgd.

Voor de leveringen van materialen zijn er momenteel geen gevolgen. Wij zullen indien de situatie wijzigt, ons uiteraard voor 100% blijven inzetten om u en de andere klanten van onze producten te blijven voorzien. Onze plaatsingsdienst is ook operationeel.
Zoals u van ons gewend bent, is onze webshop 24 uur per dag bereikbaar. Uw bestellingen en vragen kunt u blijven mailen naar de bekende contactpersonen van de diverse divisies en vestigingen. Een aantal medewerkers verwerkt de stroom aanvragen en bestellingen vanuit huis. Als u tegen problemen aanloopt, vernemen wij dat graag.
Onze overige medewerkers zijn verzocht sociale contacten tot een minimum te beperken om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent echter niet dat HR Groep niet voor u klaarstaat: weet dat wij altijd per mail en telefonisch bereikbaar zijn! Wanneer wij door de verminderde bezetting niet tijdig uw telefoontje kunnen beantwoorden, willen wij u vragen om ons per mail te benaderen:info@hrgroep.nl

Nieuwe komborden volgens EU wetgeving

13-August-2021
Met de komst van ISA is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt.

Is Nederland klaar voor Intelligent Speed Assistance (ISA)?

11-June-2021

Zo verandert snelheidsassistentie in auto’s de komende jaren de bebording langs onze wegen

08-June-2021
Juli 2022 is het zo ver: Intelligent Speed Assistance (ISA) is vanaf dan verplicht in alle nieuwe automodellen die in Europa op de weg verschijnen.

Kwaliteit en Regelgeving: hoe beheert u uw verkeersborden?

09-February-2021
HR Groep ontsluit via haar landelijke verkeersbordendatabase. Intelligent Public Space management (IPSm) jaarlijks geactualiseerde data van RVV-borden. Deze borden worden conform de NEN 3381 vastgelegd; elk geplaatst of verwijderd bord wordt aangemeld in de nationale verkeersbordendatabase.
youtube twitter linkedin