Nieuwe komborden volgens EU wetgeving

13-August-2021
Met de komst van ISA is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt. Intelligent Speed Assistance (ISA) is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Hierdoor draagt ISA niet alleen bij aan verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidshinder en luchtverontreiniging. ISA werkt hiervoor met camera-herkenning die de snelheidsborden leest. Met de borden die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze ISA-camera’s echter niet altijd goed werken. Met name de bebouwde kom borden zijn daarbij nu een probleem. Daarom is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt.
Begin van de kom betekent officieel 50 KM/uur en einde kom is 80 KM/ uur. Voor een camera en de automatische vertaling vallen deze borden in de categorie ‘reclame’ en vertoont het beginbord dezelfde kenmerken als het genormaliseerde straatnaambord. Met de Europese normering verwacht men een internationale aanpak. Komborden, zoals hiernaast, zouden op deze gedachte en bij de behoefte van de automotive industrie aansluiten en zouden door mens en machine leesbaar zijn.
De eerste borden staan al in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in gemeente Voorschoten. Om eenduidigheid te creëren in het duurzame beeldvlak en de dragers die HR Groep aanbiedt, worden deze bij elkaar gebracht in Ultimate Signing 20 jaar (US20): een retro-reflecterende folie afgedekt met een duurzaam transparant laminaat. De borden hebben een zeer hoge helderheid en bieden een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken conform de norm DIN 67520- 2013:10.
De komborden kunt u gemakkelijk bestellen in onze webshop.
U kunt ook op onze website contact opnemen met een accountmanager of vestiging in de buurt.
Meer weten? Download onze brochure hieronder.

Nu ook duurzame harpoenpalen leverbaar

25-April-2022

HR Groep Streetcare biedt nu een nieuwe duurzame lijn aan, UPVC Unplasticized Polyvinyl Chloride. De U in UPVC staat voor Unplasticized, wat "zonder weekmakers" betekent. Naast de duurzame verkeersborden en duurzame dragers zijn er nu ook duurzame harpoenpalen.

Verhoging verkeersveiligheid door retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade

29-March-2022
Deze ontwikkelingen zien we op de weg en zo draagt de retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade bij aan verhoging van de verkeersveiligheid

ISA automatic speed assistant

18-March-2022
ISA is an automatic speed assistant that assists drivers in not exceeding the maximum speed. As a result, ISA not only contributes to road safety, but also, for example, to combating noise nuisance and air pollution. ISA works for this with camera recognition that reads the speed signs. With the signs that are now along the Dutch roads, these ISA cameras will not always work properly.

HR Groep Streetcare B.V. heeft Cradle to Cradle Certificaat

11-January-2022
HR Groep Streetcare begint het Nieuwe Jaar 2022 met heugelijk nieuws! Zij heeft het Cradle to Cradle - certificaat op aluminium borden en constructies ontvangen.
youtube linkedin