Nieuwe Europese regelgeving over het beschikbaar stellen van verkeersdata

08-November-2022
Vanaf 1 januari 2025 zijn houders van verkeerdata met de nieuwe Europese regelgeving verplicht om cruciale data goed bij te houden en beschikbaar te stellen voor gebruikers. Het moet actueel, real time (zo snel mogelijk, maar in alle redelijkheid) en van goede kwaliteit zijn. Serviceproviders, zoals TomTom of Waze moeten vervolgens de data gebruiken en in hun diensten verwerken. Beschik je niet over zulke data dan word je niet verplicht gesteld om de data te hebben. De RTTI (Real Time Traffic Information) 2022 wordt gefaseerd ingevoerd tussen 2023 en 2027 en kent een uitbreiding van datasoorten en geografische scope (tot alle wegen waar gemotoriseerd verkeer is toegestaan). Belangrijk daarbij is dat de cruciale datasoorten al in 2025 voor het hele netwerk beschikbaar moeten zijn. Onder cruciale datasoorten worden gegevens verstaan over regelgeving en beperkingen zoals statische en dynamische verkeersregels, snelheidsbeperkingen en eenrichtingsstraten. Maar ook gegevens over de toestand van het netwerk zoals wegwerkzaamheden en rijstrookafsluitingen.
In Nederland hebben de gezamenlijke overheden afspraken gemaakt over de digitalisering van data voor verkeer en mobiliteit (BO MIRT 2018). Hierin is onder andere het doel geformuleerd om in 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde te hebben voor de zogeheten data top 15. Deze Nederlandse data top 15 bestaat onder andere uit: geplande werkzaamheden, maximumsnelheden, borden (ge- en verbod) en fietsdata zoals routes, snelheden, parkeren en gebruik stallingen.
Wat zijn de voordelen van de regelgeving voor de wegbeheerder?

Doordat de data nu digitaal beheerd kan worden hoeft er niet meer fysiek een route worden gereden. Daarnaast komt de boodschap direct bij de weggebruiker zonder dat daar altijd een Dynamisch Route-Informatiepaneel (DRIP) boven de weg voor nodig is.
De wegbeheerder kan daarnaast met RTTI invloed krijgen op de routekeuzes door serviceproviders. Als een weg is afgesloten, is het voor de gemeente belangrijk dat de weggebruiker met de alternatieve route niet door schoolzones of woonwijken wordt gestuurd. Hierdoor wordt er extra drukte vermeden, waardoor het areaal zo veilig mogelijk blijft. Hoe meer data beschikbaar is, hoe slimmer serviceproviders routes kunnen aanbieden en kunnen sturen op het vermijden van deze zones. Uiteraard vraagt dit wel om kwalitatieve en actuele data en daarmee de nodige inspanningen om de data real time te krijgen en te houden. De data kan makkelijker worden bijgehouden door gebruik te maken van een beheerplatform, verschillende apps of floating data. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat we met data de weg iedere dag een beetje veiliger maken.

Het hele RTTI rapport van CROW vind je hier

Het VVN praktisch verkeersexamen gaat weer van start

22-March-2023

Goed voorbereid het Verkeersexamen organiseren? Bestel de VVN routeborden gemakkelijk en snel!

Ice Guardian

26-January-2023
Het ijs-waarschuwingsbord van Ice Guardian knippert wanneer de luchttemperatuur onder de 3 graden daalt.
Bel ons via: +31 (0)70 399 85 11
Mail naar: info@hrgroep.nl
Of vul het contactformulier in
Nieuwsbrief
Marketing door
youtube linkedin