Nieuwe Europese regelgeving over het beschikbaar stellen van verkeersdata

08-November-2022
Vanaf 1 januari 2025 zijn houders van verkeerdata met de nieuwe Europese regelgeving verplicht om cruciale data goed bij te houden en beschikbaar te stellen voor gebruikers. Het moet actueel, real time (zo snel mogelijk, maar in alle redelijkheid) en van goede kwaliteit zijn. Serviceproviders, zoals TomTom of Waze moeten vervolgens de data gebruiken en in hun diensten verwerken. Beschik je niet over zulke data dan word je niet verplicht gesteld om de data te hebben. De RTTI (Real Time Traffic Information) 2022 wordt gefaseerd ingevoerd tussen 2023 en 2027 en kent een uitbreiding van datasoorten en geografische scope (tot alle wegen waar gemotoriseerd verkeer is toegestaan). Belangrijk daarbij is dat de cruciale datasoorten al in 2025 voor het hele netwerk beschikbaar moeten zijn. Onder cruciale datasoorten worden gegevens verstaan over regelgeving en beperkingen zoals statische en dynamische verkeersregels, snelheidsbeperkingen en eenrichtingsstraten. Maar ook gegevens over de toestand van het netwerk zoals wegwerkzaamheden en rijstrookafsluitingen.
In Nederland hebben de gezamenlijke overheden afspraken gemaakt over de digitalisering van data voor verkeer en mobiliteit (BO MIRT 2018). Hierin is onder andere het doel geformuleerd om in 2023 90% van de mobiliteitsdata op orde te hebben voor de zogeheten data top 15. Deze Nederlandse data top 15 bestaat onder andere uit: geplande werkzaamheden, maximumsnelheden, borden (ge- en verbod) en fietsdata zoals routes, snelheden, parkeren en gebruik stallingen.
Wat zijn de voordelen van de regelgeving voor de wegbeheerder?

Doordat de data nu digitaal beheerd kan worden hoeft er niet meer fysiek een route worden gereden. Daarnaast komt de boodschap direct bij de weggebruiker zonder dat daar altijd een Dynamisch Route-Informatiepaneel (DRIP) boven de weg voor nodig is.
De wegbeheerder kan daarnaast met RTTI invloed krijgen op de routekeuzes door serviceproviders. Als een weg is afgesloten, is het voor de gemeente belangrijk dat de weggebruiker met de alternatieve route niet door schoolzones of woonwijken wordt gestuurd. Hierdoor wordt er extra drukte vermeden, waardoor het areaal zo veilig mogelijk blijft. Hoe meer data beschikbaar is, hoe slimmer serviceproviders routes kunnen aanbieden en kunnen sturen op het vermijden van deze zones. Uiteraard vraagt dit wel om kwalitatieve en actuele data en daarmee de nodige inspanningen om de data real time te krijgen en te houden. De data kan makkelijker worden bijgehouden door gebruik te maken van een beheerplatform, verschillende apps of floating data. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat we met data de weg iedere dag een beetje veiliger maken.

Het hele RTTI rapport van CROW vind je hier

Bots vriendelijk wegmeubilair

09-November-2023
Rijkswaterstaat (RWS) wil klimaatneutraal en circulair werken vanaf 2030. Om volledig circulair te werken moet je dus ook het wegmeubilair verduurzamen. In de visie ‘De weg in 2050’ zijn door Rijkswaterstaat drie toekomstscenario’s geschetst, waarvan twee een goede stap zijn richting de toekomst. Hoe wij daaraan bijdragen lees je in dit artikel.

Zwerfafval voorkomen; supporter van schoon

23-October-2023
Gooi jij je afval ook in de bak? Zwerfafval voorkomen, dat is het doel van Supporter van Schoon. Door deze borden die vanaf nu in onze shop te bestellen zijn stellen we andere gemeentes en bedrijven in staat zelf zwerfafval effectief aan te pakken én te voorkomen. 

Den Bosch ISA-proof dankzij verkeersbordendata!

04-October-2023

Vóór juli 2024 moeten nieuwe auto’s voorzien zijn van ISA (Intelligent Speed Assistance). ISA is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de bestuurder niet (onbewust) de geldende maximumsnelheid overschrijdt. Den Bosch is de eerste gemeente die ISA-proof is, en dit dankzij onze verkeersbordendata. 

Eerste van de 4.400 nieuwe 30km borden in Amsterdam geplaatst!

03-October-2023

Gisteren was het eindelijk zo ver; het eerste 30km bord in Amsterdam is geplaatst door onze plaatsingsdienst. Het project krijgt grote media aandacht, zo was onze plaatsingsdienst onder andere te woord op Hart van Nederland, en waren we te zien op NOS. Gemeente Amsterdam wil voorlopen op het gebied van verkeersveiligheid, en heeft daarom besloten om als eerste gemeente in Nederland op circa 500 wegen de 50km p/u borden te vervangen voor 30km p/u borden

youtube linkedin