Is Nederland klaar voor Intelligent Speed Assistance (ISA)?

11-June-2021
ISA is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Hierdoor draagt ISA niet alleen bij aan verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidhinder en luchtverontreiniging. ISA werkt hiervoor met camera-herkenning die de snelheidsborden leest. Met de borden die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze ISA-camera’s  niet altijd goed werken. In de Whitepaper van de Universiteit te Gent (B) blijkt dat moderne auto’s met slimme camera’s niet compleet aan die vraag kunnen voldoen om Nederland ISA-Proof te maken. De automotive industrie onderstreept dit.
Voor een succesvolle werking en acceptatie van ISA zijn goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige snelheidsborden nodig, die door mens en machine kunnen worden gelezen. Uit onze analyses is gebleken dat borden ontbreken en aanpassingen nodig zijn. Borden die scheef staan en vervuild zijn vereisen tevens aandacht.
Borden welke qua vormgeving aangepast dienen te worden, zijn bijvoorbeeld de komborden. Begin van de kom betekent officieel 50 KM/uur en einde kom is 80 KM/uur. Voor een camera en de automatische vertaling vallen deze borden in de categorie 'reclame' en vertoont het beginbord dezelfde kenmerken als het genormaliseerde straatnaambord. Met de Europese normering verwacht men een internationale aanpak. Komborden, zoals het conceptontwerd hiernaast afgebeeld, zouden op deze gedachte en bij de behoefte van de automotive industrie aansluiten. Omdat ISA niet alleen op waarnemingen van assets acteert, maar dat ook kan doen op basis van gebiedsdata, is het goed om de data van snelheidsgebieden in kaart te brengen en beschikbaar te stellen. Deze dient actueel, betrouwbaar en compleet gehouden te worden.
Hoe houden we de verkeersbordendatabase actueel?
HR Groep Streetcare heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om de data van alle RVV-verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland te inventariseren en een deel als Open Data beschikbaar te stellen. Maar wist u dat HR Groep Streetcare voor iedere wegbeheerder de complete en gedetailleerde dataset van wettelijke en niet-wettelijke RVV-borden via Intelligent Public Space management (IPSm) kan ontsluiten? IPSm geeft niet alleen complete informatie over bord- en dragertype, maar onder andere ook tekst, hoogte en kijkrichting van het bord. Bovendien kunt u via IPSm verkeersbesluiten koppelen. Hiermee heeft u niet alleen een digitaal overzicht van uw areaal, maar is ook de basis gelegd voor een visuele inspectie van uw borden.

Welke stappen kunnen wegbeheerders ondernemen?
Wegbeheerders kunnen nu al de verkeersborden, zowel tijdelijke als vaste bebording, vastleggen via onze gratis IPSm app. De IPSm app stellen we beschikbaar aan partijen, zoals wegbeheerders en aannemers, die mutaties in de openbare ruimte doorvoeren.  Wilt u meer informatie over wat u kunt doen om uw areaal klaar te maken voor ISA? Neem contact met ons op via Support.IPSM@hrgroep.nl of bekijk de mogelijkheden met IPSm op ipsm.hrgroep.nl

Het VVN praktisch verkeersexamen gaat weer van start

22-March-2023

Goed voorbereid het Verkeersexamen organiseren? Bestel de VVN routeborden gemakkelijk en snel!

Ice Guardian

26-January-2023
Het ijs-waarschuwingsbord van Ice Guardian knippert wanneer de luchttemperatuur onder de 3 graden daalt.

Nieuwe Europese regelgeving over het beschikbaar stellen van verkeersdata

08-November-2022
Vanaf 1 januari 2025 zijn houders van verkeerdata met de nieuwe Europese regelgeving verplicht om cruciale data goed bij te houden en beschikbaar te stellen voor gebruikers. Het moet actueel, real time (zo snel mogelijk, maar in alle redelijkheid) en van goede kwaliteit zijn. Serviceproviders, zoals TomTom of Waze moeten vervolgens de data gebruiken en in hun diensten verwerken. Beschik je niet over zulke data dan word je niet verplicht gesteld om de data te hebben.

Waar moet een kegel met reflecterende folie aan voldoen?

14-October-2022
Met geautomatiseerd plaatsen van kegels is kwaliteit van het product erg belangrijk, maar waar let je op bij het kiezen van een kegel en folie?
Bel ons via: +31 (0)70 399 85 11
Mail naar: info@hrgroep.nl
Of vul het contactformulier in
Nieuwsbrief
Marketing door
youtube linkedin