Mag het een maatje kleiner?

05-September-2023
Een vraag die regelmatig aan verkeersborden fabrikanten wordt gesteld door opdrachtgevers, is of een verkeersbord in een kleinere afmeting geleverd kan worden. In veel gevallen zal de fabrikant een bord leveren in het formaat waarin de koper het wenst te hebben.

Echter merken we dat er in toenemende mate verkeersborden te klein worden besteld. Hoezo te klein?
BABW is leidend
De maatvoering van verkeersborden is gerelateerd aan de maximumsnelheid van de weg. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de borden moeten zijn om zichtbaarheid te garanderen. De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens zijn helder in de voorgeschreven minimale maten voor verkeersborden. Die kun je terugvinden in de tabel onderaan dit bericht. Op enkele in de BABW benoemde uitzonderingen na, geldt dit voor alle verkeersborden.

Verkeersveiligheid
Naast de grootte kan de zichtbaarheid van borden verder vergroot worden door de keuze van het juiste retroreflecterende materiaal. Naast het feit dat kleine verkeersborden niet voldoen aan de BABW, leiden ze in alle gevallen tot verminderde waarneembaarheid.

Er is ook een trend waarbij fluoriderende achtergrondschild gebruikt worden om de waarneembaarheid te vergroten. Daarbij geldt dat deze achtergrondschilden de waarneembaarheid vanuit een signaalfunctie vergroten, maar niets doen aan de leesbaarheid. In veel gevallen leidt een combinatie van een zonebord met een fluor achtergrond, tot maten van verkeersborden waarvan je mag afvragen of deze nog voldoen aan BABW Hoofdstuk II, paragraaf 2, artikel 6 : ‘De waarneembaarheid van verkeersborden moet dag en nacht verzekerd zijn.’
Een verkeerde combinatie van verkeersborden, leidt tot kleinere verkeersborden. In het voorbeeld hiernaast leidt deze verkeerde toepassing van een zoneaanduiding.

Tabel: Minimale maatvoering verkeersborden. Bron: NEN3381_2020_Bijlage A. Tabel A.1 – Hoofdafmetingen bordtypes 0,I,II,III

Project Amsterdam: video

24-January-2024
Met trots blikken wij terug op het grote project 'Amsterdam van 50km naar 30km per uur". In de nacht van 7 op 8 december ging de nieuwe snelheid in, en was ons team hard aan het werk. Onze ploegen hebben meer dan 4.500 tijdelijke stickers verwijderd van verkeersborden verspreid door heel Amsterdam. Benieuwd hoe het eraan toe ging? Wij delen deze video graag met je. 

Project Amsterdam afgerond en "aangepakt als een militaire operatie".

08-December-2023

4.500 stickers verwijderd in 1 nacht! Hiermee is het project succesvol afgerond. 

Bots vriendelijk wegmeubilair

09-November-2023
Rijkswaterstaat (RWS) wil klimaatneutraal en circulair werken vanaf 2030. Om volledig circulair te werken moet je dus ook het wegmeubilair verduurzamen. In de visie ‘De weg in 2050’ zijn door Rijkswaterstaat drie toekomstscenario’s geschetst, waarvan twee een goede stap zijn richting de toekomst. Hoe wij daaraan bijdragen lees je in dit artikel.

Zwerfafval voorkomen; supporter van schoon

23-October-2023
Gooi jij je afval ook in de bak? Zwerfafval voorkomen, dat is het doel van Supporter van Schoon. Door deze borden die vanaf nu in onze shop te bestellen zijn stellen we andere gemeentes en bedrijven in staat zelf zwerfafval effectief aan te pakken én te voorkomen. 
youtube linkedin