Mag het een maatje kleiner?

05-September-2023
Een vraag die regelmatig aan verkeersborden fabrikanten wordt gesteld door opdrachtgevers, is of een verkeersbord in een kleinere afmeting geleverd kan worden. In veel gevallen zal de fabrikant een bord leveren in het formaat waarin de koper het wenst te hebben.

Echter merken we dat er in toenemende mate verkeersborden te klein worden besteld. Hoezo te klein?
BABW is leidend
De maatvoering van verkeersborden is gerelateerd aan de maximumsnelheid van de weg. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de borden moeten zijn om zichtbaarheid te garanderen. De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens zijn helder in de voorgeschreven minimale maten voor verkeersborden. Die kun je terugvinden in de tabel onderaan dit bericht. Op enkele in de BABW benoemde uitzonderingen na, geldt dit voor alle verkeersborden.

Verkeersveiligheid
Naast de grootte kan de zichtbaarheid van borden verder vergroot worden door de keuze van het juiste retroreflecterende materiaal. Naast het feit dat kleine verkeersborden niet voldoen aan de BABW, leiden ze in alle gevallen tot verminderde waarneembaarheid.

Er is ook een trend waarbij fluoriderende achtergrondschild gebruikt worden om de waarneembaarheid te vergroten. Daarbij geldt dat deze achtergrondschilden de waarneembaarheid vanuit een signaalfunctie vergroten, maar niets doen aan de leesbaarheid. In veel gevallen leidt een combinatie van een zonebord met een fluor achtergrond, tot maten van verkeersborden waarvan je mag afvragen of deze nog voldoen aan BABW Hoofdstuk II, paragraaf 2, artikel 6 : ‘De waarneembaarheid van verkeersborden moet dag en nacht verzekerd zijn.’
Een verkeerde combinatie van verkeersborden, leidt tot kleinere verkeersborden. In het voorbeeld hiernaast leidt deze verkeerde toepassing van een zoneaanduiding.

Tabel: Minimale maatvoering verkeersborden. Bron: NEN3381_2020_Bijlage A. Tabel A.1 – Hoofdafmetingen bordtypes 0,I,II,III

Is jouw schoolzone veilig genoeg?

25-July-2023

De eerste schoolvakanties zijn begonnen. Het nieuwe schooljaar komt al om de hoek kijken. Ben jij goed voorbereid op een veilige start van dit nieuwe schooljaar?

Duurzame tip gemeenten "Denk groot, maar begin vooral klein."

28-June-2023
We gooien over de hele wereld ongelofelijk veel afval weg. Waar je dit afval brengt, is erg belangrijk voor het recycleproces. Afvalcommunicatie via goede duurzame bebording vanuit de gemeente speelt hier een cruciale rol in. Om te helpen met de afvalcommunicatie, zijn HR Groep Streetcare en project- en campagnebureau Van Loof de samenwerking aangegaan voor opdrachtgever AVU (Afval Verwijdering Utrecht).
Bel ons via: +31 (0)70 399 85 11
Mail naar: info@hrgroep.nl
Of vul het contactformulier in
Nieuwsbrief
Marketing door
youtube linkedin