Landelijke verkeersbordendata met IPSm

02-March-2020

HR Groep Streetcare brengt met het Intelligence Public Space management platform en App alle verkeersborden in Nederland in kaart.

HR Groep Streetcare is een aantal jaar geleden gestart met het in kaart brengen van alle verkeersborden in Nederland. Die geïnventariseerde RVV-borden gaven een geweldig inzicht in snelheid, rijrichting, doorrijhoogte, breedtebeperking, aslastbeperking en alle overige data van RVV-borden die zich langs de Nederlandse wegen bevinden.

Ellen Hoogeveen, IPSm expert, vertelt over het ontstaan van de landelijke data: “Het idee ontstond dat als we de RVV-borden info, zoals op deze eilandjes, als een olievlek over heel Nederland zouden kunnen verspreiden en deze actueel, betrouwbaar en compleet zouden kunnen houden. Dit zou een geweldige impuls geven aan ITS (Intelligent Transport systems) toepassingen. Dit biedt kansen voorkostenefficiënt beheer, verkeersveiligheid, duurzaamheid, navigatie en in car toepassingen, maar ook voor slimme cross overs met andere objecten in de openbare ruimte”.

Na een kritische blik op het areaal kan het aantal borden flink gereduceerd worden. Een reductie van 20% is niet zeldzaam. Je kan je voorstellen dat het beheren van borden die niet (per se) nodig zijn, niet kostenefficiënt en niet duurzaam is. Hoogeveen vertelt verder "In onze totale dataset van ca. 2,8 miljoen borden hebben wij een groot aantal borden aangetroffen (circa 4%) die door het algoritme niet worden herkend, omdat het ontwerp niet overeenkomt met een van de borden uit het RVV-bordenboek. Deze afwijkende borden delen we en bespreken we met wegbeheerders die met IPSm werken, de CROW en de verkeerstekencommissie".

"Samen met onze data scientists kunnen we veel kennis ontlenen aan de hand van de delta’s van de verschillende data jaargangen. Het screenen op de afwijkingen (zoals schade of verdraaiing) in het beeldmateriaal is vele male efficiënter dan het gehele areaal fysiek te inspecteren. Zo zien we ook informatie zoals op welke plekken er teveel borden hangen, de wettelijke bordvolgorde onjuist wordt toegepast en tal van andere wetenswaardigheden", aldus Hoogeveen.

De landelijke verkeersbordendatabase is inmiddels een feit. 1 keer per jaar wordt ieder bord op beeld vastgelegd en worden uit deze beelden aan de hand van algoritmes alle verkeersborden geïnventariseerd. Aan deze data wordt naast de juiste RVV-code, x,y coördinaten, z-waarde, type ondersteuningsconstructie door HR Groep Streetcare informatie over wegvak, beheerder en overige (beheer)informatie toegevoegd. Zie het filmpje hieronder voor meer informatie: 

De IPSm app
Om de data meer dan 1x per jaar vast te kunnen leggen, stelt HR Groep Streetcare aan partijen die in de openbare ruimte mutaties aan de RVV-bebording verrichten gratis de IPSm app ter beschikking en roept op om informatie over ontbrekende en beschadigde borden met de app vast te leggen. Door wijzigingen op deze wijze vast te leggen, wordt data (na validatie) aan de landelijke verkeersborden toegevoegd en wordt tevens invulling gegeven aan de nieuwe NEN-richtlijn waarin is opgenomen dat niet alleen het fysieke RVV-borden areaal op orde dient te zijn, maar ook de digitale versie van het areaal actueel, betrouwbaar en compleet dient te zijn.

"Door massaal gebruik te maken van de App en zo te helpen de data actueel te houden, kunnen we er naar toe werken dat er een systeem ontstaat, waarbij bebording digitaal altijd real-time op orde is en voor vele toepassingen kan worden gebruikt. Dit is efficiënt ten behoeve van beheer, biedt mogelijkheden voor ITS, voor ADAS toepassingen maar ook voor andere toepassing, zoals bijvoorbeeld het plannen van de route van de nieuwe hogere bus door de stad (doorrijhoogte tunnels), logistieke routes (laden/lossen, breedte beperkingen, aslastbeperkingen, etc). Op termijn zullen er wellicht zelfs minder borden nodig zijn, omdat door verkeerskundigen digitaal uitgevoerde bebordingsplanning via de landelijke verkeersborden database worden gedeeld met incar toepassingen", aldus Hoogeveen.


Benieuwd naar IPSm? Bezoek onze IPSm pagina: https://ipsm.hrgroep.nl/

Bent u geïnteresseerd in de data van uw areaal en benieuwd wat er aan de hand van data nog meer kan dan alleen beheren, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak:

Ellen Hoogeveen
+31 (0)653615406
Ellen.Hoogeveen@hrgroep.nl

Zijn de schoolzones in jouw areaal veilig genoeg?

21-July-2022
De eerste schoolvakanties zijn begonnen. Tijd om jouw areaal voor te bereiden op een veilige start van het nieuwe schooljaar.

Nu ook duurzame harpoenpalen leverbaar

25-April-2022

HR Groep Streetcare biedt nu een nieuwe duurzame lijn aan, UPVC Unplasticized Polyvinyl Chloride. De U in UPVC staat voor Unplasticized, wat "zonder weekmakers" betekent. Naast de duurzame verkeersborden en duurzame dragers zijn er nu ook duurzame harpoenpalen.

Verhoging verkeersveiligheid door retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade

29-March-2022
Deze ontwikkelingen zien we op de weg en zo draagt de retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade bij aan verhoging van de verkeersveiligheid

ISA automatic speed assistant

18-March-2022
ISA is an automatic speed assistant that assists drivers in not exceeding the maximum speed. As a result, ISA not only contributes to road safety, but also, for example, to combating noise nuisance and air pollution. ISA works for this with camera recognition that reads the speed signs. With the signs that are now along the Dutch roads, these ISA cameras will not always work properly.
youtube linkedin