Landelijke verkeersbordendata met IPSm

02-March-2020

HR Groep Streetcare brengt met het Intelligence Public Space management platform en App alle verkeersborden in Nederland in kaart.

HR Groep Streetcare is een aantal jaar geleden gestart met het in kaart brengen van alle verkeersborden in Nederland. Die geïnventariseerde RVV-borden gaven een geweldig inzicht in snelheid, rijrichting, doorrijhoogte, breedtebeperking, aslastbeperking en alle overige data van RVV-borden die zich langs de Nederlandse wegen bevinden.

Ellen Hoogeveen, IPSm expert, vertelt over het ontstaan van de landelijke data: “Het idee ontstond dat als we de RVV-borden info, zoals op deze eilandjes, als een olievlek over heel Nederland zouden kunnen verspreiden en deze actueel, betrouwbaar en compleet zouden kunnen houden. Dit zou een geweldige impuls geven aan ITS (Intelligent Transport systems) toepassingen. Dit biedt kansen voorkostenefficiënt beheer, verkeersveiligheid, duurzaamheid, navigatie en in car toepassingen, maar ook voor slimme cross overs met andere objecten in de openbare ruimte”.

Na een kritische blik op het areaal kan het aantal borden flink gereduceerd worden. Een reductie van 20% is niet zeldzaam. Je kan je voorstellen dat het beheren van borden die niet (per se) nodig zijn, niet kostenefficiënt en niet duurzaam is. Hoogeveen vertelt verder "In onze totale dataset van ca. 2,8 miljoen borden hebben wij een groot aantal borden aangetroffen (circa 4%) die door het algoritme niet worden herkend, omdat het ontwerp niet overeenkomt met een van de borden uit het RVV-bordenboek. Deze afwijkende borden delen we en bespreken we met wegbeheerders die met IPSm werken, de CROW en de verkeerstekencommissie".

"Samen met onze data scientists kunnen we veel kennis ontlenen aan de hand van de delta’s van de verschillende data jaargangen. Het screenen op de afwijkingen (zoals schade of verdraaiing) in het beeldmateriaal is vele male efficiënter dan het gehele areaal fysiek te inspecteren. Zo zien we ook informatie zoals op welke plekken er teveel borden hangen, de wettelijke bordvolgorde onjuist wordt toegepast en tal van andere wetenswaardigheden", aldus Hoogeveen.

De landelijke verkeersbordendatabase is inmiddels een feit. 1 keer per jaar wordt ieder bord op beeld vastgelegd en worden uit deze beelden aan de hand van algoritmes alle verkeersborden geïnventariseerd. Aan deze data wordt naast de juiste RVV-code, x,y coördinaten, z-waarde, type ondersteuningsconstructie door HR Groep Streetcare informatie over wegvak, beheerder en overige (beheer)informatie toegevoegd. Zie het filmpje hieronder voor meer informatie: 

De IPSm app
Om de data meer dan 1x per jaar vast te kunnen leggen, stelt HR Groep Streetcare aan partijen die in de openbare ruimte mutaties aan de RVV-bebording verrichten gratis de IPSm app ter beschikking en roept op om informatie over ontbrekende en beschadigde borden met de app vast te leggen. Door wijzigingen op deze wijze vast te leggen, wordt data (na validatie) aan de landelijke verkeersborden toegevoegd en wordt tevens invulling gegeven aan de nieuwe NEN-richtlijn waarin is opgenomen dat niet alleen het fysieke RVV-borden areaal op orde dient te zijn, maar ook de digitale versie van het areaal actueel, betrouwbaar en compleet dient te zijn.

"Door massaal gebruik te maken van de App en zo te helpen de data actueel te houden, kunnen we er naar toe werken dat er een systeem ontstaat, waarbij bebording digitaal altijd real-time op orde is en voor vele toepassingen kan worden gebruikt. Dit is efficiënt ten behoeve van beheer, biedt mogelijkheden voor ITS, voor ADAS toepassingen maar ook voor andere toepassing, zoals bijvoorbeeld het plannen van de route van de nieuwe hogere bus door de stad (doorrijhoogte tunnels), logistieke routes (laden/lossen, breedte beperkingen, aslastbeperkingen, etc). Op termijn zullen er wellicht zelfs minder borden nodig zijn, omdat door verkeerskundigen digitaal uitgevoerde bebordingsplanning via de landelijke verkeersborden database worden gedeeld met incar toepassingen", aldus Hoogeveen.


Benieuwd naar IPSm? Bezoek onze IPSm pagina: https://ipsm.hrgroep.nl/

Bent u geïnteresseerd in de data van uw areaal en benieuwd wat er aan de hand van data nog meer kan dan alleen beheren, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak:

Ellen Hoogeveen
+31 (0)653615406
Ellen.Hoogeveen@hrgroep.nl

Bots vriendelijk wegmeubilair

09-November-2023
Rijkswaterstaat (RWS) wil klimaatneutraal en circulair werken vanaf 2030. Om volledig circulair te werken moet je dus ook het wegmeubilair verduurzamen. In de visie ‘De weg in 2050’ zijn door Rijkswaterstaat drie toekomstscenario’s geschetst, waarvan twee een goede stap zijn richting de toekomst. Hoe wij daaraan bijdragen lees je in dit artikel.

Zwerfafval voorkomen; supporter van schoon

23-October-2023
Gooi jij je afval ook in de bak? Zwerfafval voorkomen, dat is het doel van Supporter van Schoon. Door deze borden die vanaf nu in onze shop te bestellen zijn stellen we andere gemeentes en bedrijven in staat zelf zwerfafval effectief aan te pakken én te voorkomen. 

Den Bosch ISA-proof dankzij verkeersbordendata!

04-October-2023

Vóór juli 2024 moeten nieuwe auto’s voorzien zijn van ISA (Intelligent Speed Assistance). ISA is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de bestuurder niet (onbewust) de geldende maximumsnelheid overschrijdt. Den Bosch is de eerste gemeente die ISA-proof is, en dit dankzij onze verkeersbordendata. 

Eerste van de 4.400 nieuwe 30km borden in Amsterdam geplaatst!

03-October-2023

Gisteren was het eindelijk zo ver; het eerste 30km bord in Amsterdam is geplaatst door onze plaatsingsdienst. Het project krijgt grote media aandacht, zo was onze plaatsingsdienst onder andere te woord op Hart van Nederland, en waren we te zien op NOS. Gemeente Amsterdam wil voorlopen op het gebied van verkeersveiligheid, en heeft daarom besloten om als eerste gemeente in Nederland op circa 500 wegen de 50km p/u borden te vervangen voor 30km p/u borden

youtube linkedin