Landelijke verkeersbordendata met IPSm

02-March-2020

HR Groep brengt met het Intelligence Public Space management platform en App alle verkeersborden in Nederland in kaart.

HR Groep is een aantal jaar geleden gestart met het in kaart brengen van alle verkeersborden in Nederland. Die geïnventariseerde RVV-borden gaven een geweldig inzicht in snelheid, rijrichting, doorrijhoogte, breedtebeperking, aslastbeperking en alle overige data van RVV-borden die zich langs de Nederlandse wegen bevinden.

Ellen Hoogeveen, IPSm expert, vertelt over het ontstaan van de landelijke data: “Het idee ontstond dat als we de RVV-borden info, zoals op deze eilandjes, als een olievlek over heel Nederland zouden kunnen verspreiden en deze actueel, betrouwbaar en compleet zouden kunnen houden. Dit zou een geweldige impuls geven aan ITS (Intelligent Transport systems) toepassingen. Dit biedt kansen voorkostenefficiënt beheer, verkeersveiligheid, duurzaamheid, navigatie en in car toepassingen, maar ook voor slimme cross overs met andere objecten in de openbare ruimte”.

Na een kritische blik op het areaal kan het aantal borden flink gereduceerd worden. Een reductie van 20% is niet zeldzaam. Je kan je voorstellen dat het beheren van borden die niet (persé) nodig zijn, niet kostenefficiënt en niet duurzaam is. Hoogeveen vertelt verder "In onze totale dataset van ca. 2,8 miljoen borden hebben wij een groot aantal borden aangetroffen (circa 4%) die door het algoritme niet worden herkend, omdat het ontwerp niet overeenkomt met een van de borden uit het RVV-bordenboek. Deze afwijkende borden delen we en bespreken we met wegbeheerders die met IPSm werken, de CROW en de verkeerstekencommissie".

"Samen met onze data scientists kunnen we veel kennis ontlenen aan de hand van de delta’s van de verschillende data jaargangen. Het screenen op de afwijkingen (zoals schade of verdraaiing) in het beeldmateriaal is vele male efficiënter dan het gehele areaal fysiek te inspecteren. Zo zien we ook informatie zoals op welke plekken er teveel borden hangen, de wettelijke bordvolgorde onjuist wordt toegepast en tal van andere wetenswaardigheden", aldus Hoogeveen.

De landelijke verkeersbordendatabase is inmiddels een feit. 1 keer per jaar wordt ieder bord op beeld vastgelegd en worden uit deze beelden aan de hand van algoritmes alle verkeersborden geïnventariseerd. Aan deze data wordt naast de juiste RVV-code, x,y coördinaten, z-waarde, type ondersteuningsconstructie door HR Groep informatie over wegvak, beheerder en overige (beheer)informatie toegevoegd. Zie het filmpje hieronder voor meer informatie: 

De IPSm App
Om de data meer dan 1x per jaar vast te kunnen leggen, stelt HR Groep aan partijen die in de openbare ruimte mutaties aan de RVV-bebording verrichten gratis de IPSm app ter beschikking en roept op om informatie over ontbrekende en beschadigde borden met de app vast te leggen. Door wijzigingen op deze wijze vast te leggen, wordt data (na validatie) aan de landelijke verkeersborden toegevoegd en wordt tevens invulling gegeven aan de nieuwe NEN-richtlijn waarin is opgenomen dat niet alleen het fysieke RVV-borden areaal op orde dient te zijn, maar ook de digitale versie van het areaal actueel, betrouwbaar en compleet dient te zijn.

"Door massaal gebruik te maken van de App en zo te helpen de data actueel te houden, kunnen we er naar toe werken dat er een systeem ontstaat, waarbij bebording digitaal altijd real-time op orde is en voor vele toepassingen kan worden gebruikt. Dit is efficiënt ten behoeve van beheer, biedt mogelijkheden voor ITS, voor ADAS toepassingen maar ook voor andere toepassing, zoals bijvoorbeeld het plannen van de route van de nieuwe hogere bus door de stad (doorrijhoogte tunnels), logistieke routes (laden/lossen, breedte beperkingen, aslastbeperkingen, etc). Op termijn zullen er wellicht zelfs minder borden nodig zijn, omdat door verkeerskundigen digitaal uitgevoerde bebordingsplanning via de landelijke verkeersborden database worden gedeeld met incar toepassingen", aldus Hoogeveen.


Benieuwd naar IPSm? Bezoek onze IPSm pagina: https://ipsm.hrgroep.nl/

Bent u geïnteresseerd in de data van uw areaal en benieuwd wat er aan de hand van data nog meer kan dan alleen beheren, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak:

Ellen Hoogeveen
+31 (0)653615406
Ellen.Hoogeveen@hrgroep.nl

Nieuwe komborden volgens EU wetgeving

13-August-2021
Met de komst van ISA is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt.

Is Nederland klaar voor Intelligent Speed Assistance (ISA)?

11-June-2021

Zo verandert snelheidsassistentie in auto’s de komende jaren de bebording langs onze wegen

08-June-2021
Juli 2022 is het zo ver: Intelligent Speed Assistance (ISA) is vanaf dan verplicht in alle nieuwe automodellen die in Europa op de weg verschijnen.

Kwaliteit en Regelgeving: hoe beheert u uw verkeersborden?

09-February-2021
HR Groep ontsluit via haar landelijke verkeersbordendatabase. Intelligent Public Space management (IPSm) jaarlijks geactualiseerde data van RVV-borden. Deze borden worden conform de NEN 3381 vastgelegd; elk geplaatst of verwijderd bord wordt aangemeld in de nationale verkeersbordendatabase.
youtube twitter linkedin