HR Groep maakt de transitie van staal naar digitaal!

03-August-2020

De vier jaar geleden door HR Groep ingezette transitie van “staal naar digitaal” is nu deels beschikbaar als open data! Met trots verwijzen wij voor de Open Data naar de NDW website: https://docs.ndw.nu/api/trafficsigns/nl/index.html

Een wereldprimeur: Nederland krijgt als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van alle verkeersborden. De gegevens van alle borden (de betekenis en exacte locatie) worden digitaal opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld.
Tot voor kort was van veel verkeersborden de combinatie van exacte locatie, plaatsing naast of boven de weg, de precieze boodschap en de reikwijdte daarvan lang niet altijd bekend. Voor leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur zijn dat juist belangrijke gegevens om weggebruikers optimaal te kunnen informeren: over de actueel geldende maximumsnelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, etc. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.
HR Groep heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om de data van een belangrijk deel van alle RVV-verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland de komende twee jaar te inventariseren en als Open Data beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten maar ook aan wegbeheerders. Via het NDW wordt deze data, aanvullende informatie en afbeeldingen beschikbaar gesteld als open data aan de hand van de RVV-nummers (rode codes). Wilt u de gedetailleerdere informatie van de zwarte codes van de RVV-borden ontvangen, neem dan contact op met HR Groep.
Voor wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten betekent zo’n actuele database dat het beheer van verkeersborden aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Met onze IPSm (Intelligent Public Space management) App kunnen gegevens van tijdelijk geplaatste borden (zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen) en aanpassingen in het bordenbestand snel en efficiënt te verwerken.

Wilt u ook uw objecten efficiënt beheren? Vraag een demo aan en komen we graag langs om alle mogelijkheden van IPSm toe te lichten: https://ipsm.hrgroep.nl/
youtube twitter linkedin