HR Groep Streetcare maakt de transitie van staal naar digitaal!

03-August-2020

De vier jaar geleden door HR Groep Streetcare ingezette transitie van “staal naar digitaal” is nu deels beschikbaar als open data! Met trots verwijzen wij voor de Open Data naar de NDW website: https://docs.ndw.nu/api/trafficsigns/nl/index.html

Een wereldprimeur: Nederland krijgt als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van alle verkeersborden. De gegevens van alle borden (de betekenis en exacte locatie) worden digitaal opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld.
Tot voor kort was van veel verkeersborden de combinatie van exacte locatie, plaatsing naast of boven de weg, de precieze boodschap en de reikwijdte daarvan lang niet altijd bekend. Voor leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur zijn dat juist belangrijke gegevens om weggebruikers optimaal te kunnen informeren: over de actueel geldende maximumsnelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, etc. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.
HR Groep Streetcare heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om de data van een belangrijk deel van alle RVV-verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland de komende twee jaar te inventariseren en als Open Data beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten maar ook aan wegbeheerders. Via het NDW wordt deze data, aanvullende informatie en afbeeldingen beschikbaar gesteld als open data aan de hand van de RVV-nummers (rode codes). Wilt u de gedetailleerdere informatie van de zwarte codes van de RVV-borden ontvangen, neem dan contact op met HR Groep Streetcare.
Voor wegbeheerders en leveranciers van informatiediensten betekent zo’n actuele database dat het beheer van verkeersborden aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Met onze IPSm App kunnen aanpassingen in het bordenbestand en gegevens van tijdelijk geplaatste borden (het tijdelijk in- en uit functie zetten van RVV bebording) efficiënt worden verwerkt.

Wilt u ook uw objecten efficiënt beheren? Vraag een demo aan en komen we graag langs om alle mogelijkheden van IPSm toe te lichten: https://ipsm.hrgroep.nl/

Bots vriendelijk wegmeubilair

09-November-2023
Rijkswaterstaat (RWS) wil klimaatneutraal en circulair werken vanaf 2030. Om volledig circulair te werken moet je dus ook het wegmeubilair verduurzamen. In de visie ‘De weg in 2050’ zijn door Rijkswaterstaat drie toekomstscenario’s geschetst, waarvan twee een goede stap zijn richting de toekomst. Hoe wij daaraan bijdragen lees je in dit artikel.

Zwerfafval voorkomen; supporter van schoon

23-October-2023
Gooi jij je afval ook in de bak? Zwerfafval voorkomen, dat is het doel van Supporter van Schoon. Door deze borden die vanaf nu in onze shop te bestellen zijn stellen we andere gemeentes en bedrijven in staat zelf zwerfafval effectief aan te pakken én te voorkomen. 

Den Bosch ISA-proof dankzij verkeersbordendata!

04-October-2023

Vóór juli 2024 moeten nieuwe auto’s voorzien zijn van ISA (Intelligent Speed Assistance). ISA is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de bestuurder niet (onbewust) de geldende maximumsnelheid overschrijdt. Den Bosch is de eerste gemeente die ISA-proof is, en dit dankzij onze verkeersbordendata. 

Eerste van de 4.400 nieuwe 30km borden in Amsterdam geplaatst!

03-October-2023

Gisteren was het eindelijk zo ver; het eerste 30km bord in Amsterdam is geplaatst door onze plaatsingsdienst. Het project krijgt grote media aandacht, zo was onze plaatsingsdienst onder andere te woord op Hart van Nederland, en waren we te zien op NOS. Gemeente Amsterdam wil voorlopen op het gebied van verkeersveiligheid, en heeft daarom besloten om als eerste gemeente in Nederland op circa 500 wegen de 50km p/u borden te vervangen voor 30km p/u borden

youtube linkedin