Aandacht voor het milieu

De HR Groep draagt haar steentje bij aan de 3 P’s van duurzaam ondernemen, door rekening te houden met milieu (Planet), welzijn van medewerkers (People) en de financiële gezondheid (Profit). Duurzaam ondernemen Om duurzaam ondernemen binnen het gehele bedrijf te integreren – in elk proces, elke afdeling en elk beleidspunt - zijn mensen nodig met visie. Een van de visionaire kartrekkers is Jacques Goddijn jr., die bijna twintig jaar actief is in de wereld van wegbebakening en openbare ruimte. Hij is van mening dat het succes van duurzaam ondernemen grotendeels rust op efficiëntie, richtlijnen en strikte regels: ‘Tegenwoordig is de tendens voor strikte systemen te gaan.'
Het is een grote plus een strakke organisatie na te streven, zowel op korte als lange termijn’. Duurzaam ondernemen is tegenwoordig niet alleen een manier van managen. Het actief betrekken van medewerkers binnen de gehele organisatie is net zo belangrijk. De huidige markt is onderhevig aan veranderingen en daarvoor is bij de HR Groep jong talent aangetrokken dat voor verandering durft te gaan: ‘De energie van de jonge medewerkers herken ik terug in mijzelf. Zij zijn flexibel en denken proactief mee over het toekomstige beleid’, aldus Jacques Goddijn jr.

Recycling
HR Groep laat haar rol op milieugebied steeds nadrukkelijker naar voren komen. Dit vertalen wij in ons beleid op zowel inkoopgebied als in onze bedrijfsprocessen. Zo zoeken wij naar producten die minder belastend zijn voor het milieu. Wij kiezen onze leveranciers aan de hand van de mate waarin zij bewust bezig zijn met duurzame productiemethoden. Leveranciers worden vervolgens betrokken bij het productieproces. Als gevolg hiervan hebben wij de afgelopen jaren grote milieubesparende maatregelen kunnen realiseren op het gebied van (chemisch) afval, energie en lozing van afvalwater. Ook recycling is een belangrijk aandachtspunt binnen het milieubeleid.

Wanneer uw (verkeers) borden uit het straatbeeld worden verwijderd, zorgen wij voor de juiste verwerking van het materiaal. Het aluminium wordt omgesmolten. Hierbij is minder energie nodig dan voor het maken van aluminium uit ruwe grondstoffen. Bij recycing wordt 95% minder energie gebruikt en er zijn minder grondstoffen nodig. (Bron: aluminiumcentrum.nl)

Lean and Green

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt.

Webshop

In de webshop van de HR Groep kunt u zelf direct bijna alles kopen op het gebied van streetcare, traffic en wayfinding.
20-March-2020

Nieuwe maatregelen rondom COVID-19

Het coronavirus COVID-19 houdt momenteel de hele wereld bezig en zoals het zich laat aanzien leidt het de komende tijd ook tot veel vragen in Europa.02-March-2020

Landelijke verkeersbordendata met IPSm

HR Groep brengt met het Intelligence Public Space management platform en App alle verkeersborden in Nederland in kaart.

29-November-2019

Nederlandse fabrikanten van stalen masten slaan handen ineen

Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten is de oprichting van SMIN (Stalen Masten In Nederland) bekend.

youtube twitter linkedin