HR-GroepRecente activiteiten
spacer

Milieu


Milieubeleidsverklaring
HR Groep B.V. voert als producent van verkeersborden en wegbebakeningsmaterialen bewust een beleid met betrekking tot milieuzaken met de ambitie de duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen. Doelstelling is daarbij dat de kwaliteit van de leefomgeving in de meest ruime zin van het woord, binnen en buiten het bedrijf, in balans is en blijft.

HR Groep B.V. maakt hierbij een bewuste keuze om in onze branche een voorbeeldfunctie te vervullen en als instrument hiervoor hebben wij een milieumanagementsysteem opgezet conform de norm NEN-EN-ISO-14001:2004. Deze norm is van toepassing op al onze bedrijfsprocessen van de vestigingen Rijswijk en Leek. Bij de dagelijkse bedrijfsvoering houden onze medewerkers rekening met de volgende aspecten:

1. In de onderneming dient op een milieuvriendelijke wijze gewerkt te worden. De in de milieuwetge­ving en de hiervan afgeleide vergunning aangegeven regels geven het kader aan waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2. De geldende wet- en regelgeving op milieugebied dient te allen tijde strikt te worden nageleefd.

3. De verantwoordelijkheid van HR Groep brengt met zich mee dat een pro-actieve houding ten aanzien van het milieu noodzakelijk is.

4. Concreet betekent dit, dat wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de bedrijfs­processen gebruik te maken van minder milieubelastende grond en hulpstoffen, hiervan gebruik zal worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces en/of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van de vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfs­economisch haalbaar zijn.

5. De directie van HR Groep stelt als eis dat het milieuzorgsysteem moet leiden tot een goede milieuprestatie. Het milieuzorgsysteem is een belangrijk hulpmiddel om de door de directie gestelde milieudoelstellingen te bereiken en systematisch te beheersen.

6. Tevens zal het milieuzorgsysteem moeten leiden tot het verwezenlijken van continue verbetering van de milieuprestatie van het bedrijf.

7. Het milieubeleid van HR Groep is erop gericht om de negatieve invloed op het milieu te beperken en de positieve invloeden te stimuleren.


Rijswijk, 10 mei 2012

Namens directie HR Groep B.V.
Jacques Goddijn JR
Algemeen directeur


Milieucertificaat voor HR Groep
HR Groep is gecertificeerd volgens NEN EN ISO 14001:2004. Dit certificaat onderschrijft dat het milieuzorgsysteem van HR Groep voldoet.

HR Groep stelt bij alles wat zij doet het milieu centraal. Dit geldt voor het productieproces, maar ook voor het verdere verbruik van onder meer energie, brandstof en afvalscheiding. Het verbruik van chemicaliën proberen wij tot een minimum te beperken en waar mogelijk regenereren wij deze.

Daarnaast dragen wij in het verkeer ons steentje bij. Bij onze medewerkers is het nieuwe rijden geïntroduceerd. Bij de aanschaf van ons wagenpark wordt rekening gehouden met het energielabel. Zo rijden onze vertegenwoordigers in auto's die vallen in energielabel A of B. Onze vrachtauto's vallen onder milieunorm 5, dit is de hoogst haalbare norm.

Uiteraard is met de bouw van het hoofdkantoor ook aan het milieu gedacht. Het pand is voorzien van de meest milieubesparende (en energiebesparende) elementen.

Downloads
icon Milieucertificaat HR Groep