IPSm verkeersbordendata

De verkeerswereld verandert in rap tempo: In het verleden spraken wij over de levering van verkeersborden. Nu staan assetmanagement, het slim beheren en onderhouden van objecten in de openbare ruimte centraal, gedurende een langere (contract)periode.
De meest ideale openbare ruimte is een veilige en comfortabele omgeving, die op (kosten)efficiënte wijze duurzaam beheerd kan worden.

HR Groep Streetcare heeft via haar landelijke verkeersbordendatabase alle RVV-borden in Nederland in kaart gebracht in de vorm van een pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer. HR Groep Streetcare kan de locatie van deze borden direct in beeld brengen via het IPSm platform. Met de IPSm app, kan je jouw borden in het veld efficiënt aan het systeem toevoegen, verwijderen of aanpassen. Verkeersborden worden standaard geleverd met een QR-code achter op het bord. Zo kan je nog makkelijker nieuwe bebording toevoegen of wijzigen. Je scant de QR-code aan de achterkant en de eigenschappen worden automatisch in de IPSm app ingevuld. In deze code zijn alle eigenschappen van het bord vastgelegd, zoals: 
  • Bordcode; 
  • Bordafmeting; 
  • Retroreflectieklasse; 
  • Fabrikant; 
  • Productiejaar/maand; 
  • Ondersteuningsconstructie.
Je hoeft nu alleen nog maar een foto van het bord te maken, de hoogte van de onderkant van het bord op te geven en de adresgegevens in te vullen. 
 
Wil je de app uitproberen? Ga naar ipsm.hrgroep.nl en vraag het aan.

Van Databank naar ITS Toepassingen


De Universiteit Gent heeft, in opdracht van de VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit), onderzoek gedaan naar het detecteren van fysieke verkeerstekens door camera's in nieuwe voertuigen in relatie met Intelligent Speed Assistance (ISA). Met de borden die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze camera’s echter niet altijd goed werken. Voor een succesvolle werking en acceptatie van ISA zijn goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige snelheidsborden nodig, die door mens en machine kunnen worden gelezen. Maar hoe zorgt Nederland ervoor dat ze klaar zijn voor ISA? Lees het whitepaper of meer over ISA onder het kopje "downloads".
 

HR Groep Webshop

HR Groep Streetcare produceert en levert jarenlang producten voor verkeersveiligheid, straatbeeld en bewegwijzering.

05-September-2023

Mag het een maatje kleiner?

Een vraag die regelmatig aan verkeersborden fabrikanten wordt gesteld door opdrachtgevers, is of een verkeersbord in een kleinere afmeting geleverd kan worden. In veel gevallen zal de fabrikant een bord leveren in het formaat waarin de koper het wenst te hebben.

Echter merken we dat er in toenemende mate verkeersborden te klein worden besteld. Hoezo te klein?
25-July-2023

Is jouw schoolzone veilig genoeg?

De eerste schoolvakanties zijn begonnen. Het nieuwe schooljaar komt al om de hoek kijken. Ben jij goed voorbereid op een veilige start van dit nieuwe schooljaar?

28-June-2023

Duurzame tip gemeenten "Denk groot, maar begin vooral klein."

We gooien over de hele wereld ongelofelijk veel afval weg. Waar je dit afval brengt, is erg belangrijk voor het recycleproces. Afvalcommunicatie via goede duurzame bebording vanuit de gemeente speelt hier een cruciale rol in. Om te helpen met de afvalcommunicatie, zijn HR Groep Streetcare en project- en campagnebureau Van Loof de samenwerking aangegaan voor opdrachtgever AVU (Afval Verwijdering Utrecht).Bel ons via: +31 (0)70 399 85 11
Mail naar: info@hrgroep.nl
Of vul het contactformulier in
Nieuwsbrief
Marketing door
youtube linkedin