IPSm verkeersbordendata

De verkeerswereld verandert in rap tempo: In het verleden spraken wij over de levering van verkeersborden. Nu staan assetmanagement, het slim beheren en onderhouden van objecten in de openbare ruimte centraal, gedurende een langere (contract)periode.
De meest ideale openbare ruimte is een veilige en comfortabele omgeving, die op (kosten)efficiënte wijze duurzaam beheerd kan worden.

HR Groep Streetcare heeft via haar landelijke verkeersbordendatabase alle RVV-borden in Nederland in kaart gebracht in de vorm van een pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer. HR Groep Streetcare kan de locatie van deze borden direct in beeld brengen via het IPSm platform. Met de IPSm app, kan je jouw borden in het veld efficiënt aan het systeem toevoegen, verwijderen of aanpassen. Verkeersborden worden standaard geleverd met een QR-code achter op het bord. Zo kan je nog makkelijker nieuwe bebording toevoegen of wijzigen. Je scant de QR-code aan de achterkant en de eigenschappen worden automatisch in de IPSm app ingevuld. In deze code zijn alle eigenschappen van het bord vastgelegd, zoals: 
  • Bordcode; 
  • Bordafmeting; 
  • Retroreflectieklasse; 
  • Fabrikant; 
  • Productiejaar/maand; 
  • Ondersteuningsconstructie.
Je hoeft nu alleen nog maar een foto van het bord te maken, de hoogte van de onderkant van het bord op te geven en de adresgegevens in te vullen. 
 
Wil je de app uitproberen? Ga naar ipsm.hrgroep.nl en vraag het aan.

Van Databank naar ITS Toepassingen


De Universiteit Gent heeft, in opdracht van de VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit), onderzoek gedaan naar het detecteren van fysieke verkeerstekens door camera's in nieuwe voertuigen in relatie met Intelligent Speed Assistance (ISA). Met de borden die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze camera’s echter niet altijd goed werken. Voor een succesvolle werking en acceptatie van ISA zijn goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige snelheidsborden nodig, die door mens en machine kunnen worden gelezen. Maar hoe zorgt Nederland ervoor dat ze klaar zijn voor ISA? Lees het whitepaper of meer over ISA onder het kopje "downloads".
 

HR Groep Webshop

HR Groep Streetcare produceert en levert jarenlang producten voor verkeersveiligheid, straatbeeld en bewegwijzering.

24-January-2024

Project Amsterdam: video

Met trots blikken wij terug op het grote project 'Amsterdam van 50km naar 30km per uur". In de nacht van 7 op 8 december ging de nieuwe snelheid in, en was ons team hard aan het werk. Onze ploegen hebben meer dan 4.500 tijdelijke stickers verwijderd van verkeersborden verspreid door heel Amsterdam. Benieuwd hoe het eraan toe ging? Wij delen deze video graag met je. 08-December-2023

Project Amsterdam afgerond en "aangepakt als een militaire operatie".

4.500 stickers verwijderd in 1 nacht! Hiermee is het project succesvol afgerond. 

09-November-2023

Bots vriendelijk wegmeubilair

Rijkswaterstaat (RWS) wil klimaatneutraal en circulair werken vanaf 2030. Om volledig circulair te werken moet je dus ook het wegmeubilair verduurzamen. In de visie ‘De weg in 2050’ zijn door Rijkswaterstaat drie toekomstscenario’s geschetst, waarvan twee een goede stap zijn richting de toekomst. Hoe wij daaraan bijdragen lees je in dit artikel.youtube linkedin