Verkeersveilige schoolzone

Verkeersproblemen bij scholen zijn veelzijdig. De omgeving van de school heeft verschillende ruimtelijke functies, die soms botsen. Schoolzone Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun (onveilige) verkeersgedrag. En de schoolomgeving is vaak niet voorbereid op de verschillende functionaliteiten: spelende kinderen, geparkeerde auto's, doorgaand fiets- en gemotoriseerd verkeer, enzovoorts. De gevaarlijke verkeerssituatie wordt bijna altijd veroorzaakt door een optelsom van knelpunten. Dit betekent dat bij het zoeken naar goede oplossingen verschillende maatregelen gecombineerd moeten worden. Samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en (verkeers)ouders is daarom noodzakelijk.
Maatwerk
Iedere omgeving vraagt om een eigen integrale aanpak. HR Groep begrijpt de noodzaak van zo'n aanpak en biedt dan ook maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving.
Oplossingen
HR Groep biedt voor iedere schoolomgeving en voor ieder budget een verkeersveilige oplossing. Download onder aan de pagina de leaflet met daarin een overzicht van de mogelijkheden, producten en diensten. En bekijk de video met onze 3 tips voor een verkeersveilige schoolomgeving.
Meer informatie?

Neem contact op met:
Caroline van Rij
Caroline.vanRij@hrgroep.nl
+31 (0)6 15 69 28 95

Of direct bestellen?
Ga naar de webshop.

Schiphol op de schop

Vergelijk het met het opnieuw inrichten van een postzegel.

Een intelligente buitenruimte

Door de digitalisering van onze maatschappij en de komst van zelfrijdende auto’s is de behoefte ontstaan aan een nationaal overzicht van alle objecten in de openbare ruimte.
20-March-2020

Nieuwe maatregelen rondom COVID-19

Het coronavirus COVID-19 houdt momenteel de hele wereld bezig en zoals het zich laat aanzien leidt het de komende tijd ook tot veel vragen in Europa.02-March-2020

Landelijke verkeersbordendata met IPSm

HR Groep brengt met het Intelligence Public Space management platform en App alle verkeersborden in Nederland in kaart.

29-November-2019

Nederlandse fabrikanten van stalen masten slaan handen ineen

Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten is de oprichting van SMIN (Stalen Masten In Nederland) bekend.

youtube twitter linkedin