Een intelligente buitenruimte

Door de digitalisering van onze maatschappij en de komst van zelfrijdende auto’s is de behoefte ontstaan aan een nationaal overzicht van alle objecten in de openbare ruimte. BLOG: Jacques Goddijn Door de handen in één te slaan, ministerie (in de vorm van de NBd) en de industrie, kan Nederland binnen een beperkt aantal jaar het modernste land ter wereld zijn op het gebied van bewegwijzering en verkeersveiligheid.
De toekomst van de auto
De auto van de toekomst is een computer met realtime verkeersinformatie aan boord. De auto anticipeert op de wegsituatie; er is daarmee een mogelijke oplossing voor het fileprobleem. Kennis van de berijder wordt meegenomen in de planning en het functioneren van de auto.
Slim beheren 
De verkeerswereld verandert dus in rap tempo: In het verleden spraken wij over de levering van verkeersborden. Nu staat assetmanagement, het slim beheren en onderhouden van objecten in de openbare ruimte, gedurende een langere contractperiode, centraal. De meest ideale openbare ruimte is een veilige en comfortabele omgeving, die op (kosten) efficiënte wijze en duurzaam beheerd kan worden. 
Nederland als één grote stad
Met het intelligent maken van de publieke buitenruimte levert HR Groep een bijdrage aan de realisatie van dit ideaal. Hierbij beschouwen we Nederland als één grote stad, gevuld met objecten die duurzaam zijn geproduceerd en die waar mogelijk autonoom en interactief functioneren.
 Meten is weten
De landelijke database zien wij als een opstap naar duurzaamheid en tal van smart solutions. Sensoren op verkeersborden maken straks niet alleen assetmanagement mogelijk (wat/waar) maar informeren de beheerder mogelijk ook over de eigen omgevingstoestand. Zo zou er ook informatie verzameld kunnen worden over temperatuur, luchtkwaliteit, weersomstandigheden, bezettingsgraad van parkeergarages en fietsenstallingen.

Efficiënt en Effectief

Om de openbare ruimte goed en kostenefficiënt te kunnen beheren, gaat de HR Groep er vanuit dat het belangrijk is dat een wegbeheerder weet wat voor een type verkeersobjecten er in de openbare ruimte staan en op welke locatie. Door wetenschap te hebben van het aantal objecten, productspecificaties, bouwjaar, levensduur en kwaliteitsstatus, is het mogelijk om efficiënt en effectief eigendommen te beheren en zo budgetten te beheren en vervanging vast te stellen.

Veiligheid op de weg staat centraal
Veiligheid op de weg staat centraal in alles wat we doen. Waren we in het begin als bedrijf te sterk gefocust op het product – het verkeersbord – nu denken we actief mee over verkeersveiligheid in het licht van de maatschappelijke veranderingen. Daarbij gaat het veel meer dan vroeger over co-creatie met de opdrachtgever. Met co-creatie versterk je elkaars inzichten en ontstaat de overtuiging om keuzes te maken. Kortom: een mooie aanpak om tot innovatie te komen.

Meer informatie?
Neem contact op met:

Jacques Goddijn
Jacques.Goddijn@hrgroep.nl
29-November-2019

Nederlandse fabrikanten van stalen masten slaan handen ineen

Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten is de oprichting van SMIN (Stalen Masten In Nederland) bekend.

15-November-2019

Snelheidsborden vervangen door stikstofakkoord

De 120 en 130 km per uur borden langs de weg moeten vervangen worden als een van de maatregelen die moeten bijdragen om de stikstofcrisis op te lossen. Hoe kan vervolgens het vervangen van deze borden zo duurzaam mogelijk worden gedaan?18-September-2019

Brexit: U-routeborden

Er is nog veel onduidelijkheid over de Brexit. Toch treft ook Nederland al de nodige voorbereidingen op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.youtube twitter linkedin