Bewegwijzeringsproces van A tot Z

Er gaat een heel proces van planvorming en realisatie vooraf aan de totstandkoming van bewegwijzering in de openbare ruimte.


 

Proces in kaart gebracht De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) sloegen de handen ineen om dit proces in kaart te brengen.

Samen de juiste richting in!
Wat als iedereen zijn eigen borden mag ontwerpen en ze er allemaal anders uitzien? Dan rijdt u waarschijnlijk de verkeerde kant op. Om dat te voorkomen, werken diverse partijen met elkaar samen: de NBd, VNVF, de wegbeheerders en marktpartijen.

De NBd zorgt voor uniformiteit, continuïteit en samenhang in bewegwijzering. De VNVF maakt met duurzame en innovatieve materialen de bewegwijzeringsborden en de draagconstructies.

Zo komt bewegwijzering tot stand
Het proces bestaat uit twee delen: de planvorming en de realisatie. De NBd maakt de bewegwijzeringsplannen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt deze vast.

Verantwoordelijkheid wegbeheerder
Als wegbeheerder bent en blijft u verantwoordelijk voor wat er binnen uw grondgebied gebeurt op het gebied van bewegwijzering en de plannen die u maakt. U bent verplicht om de nieuwe informatie van ieder bewegwijzeringsobject aan te leveren bij de NBd.


Tijd en expertise af te leggen route
Bij het maken van bewegwijzeringsplannen en de realisatie hiervan dient er een vastgestelde route te worden afgelegd volgens wet- en regelgeving. Bij grotere projecten is deze route complexer. Deze route kost tijd en vraagt om expertise. Benodigd zijn: 1. een routeringsplan, 2. een doelenplan, 3. een bewegwijzeringsplan. Tevens wordt de beleidsnotitie van de wegbeheerder getoetst aan geldende regelgeving door de NBd.


Metingen en berekeningen vooraf
Voorafgaand aan de uitvoering moeten er diverse metingen en berekeningen worden gedaan op het gebied van onder andere grond, wind en omgeving. Dit om zeker te weten dat de bewegwijzering uiteindelijk veilig geplaatst kan worden. En om de juiste locatie en het juiste materiaal voor de draagconstructies te bepalen. Vervolgens worden de producten besteld, geleverd en geplaatst. Dit proces kan worden versneld indien u als wegbeheerder vooraf beschikbare informatie hierover geeft.


Plaatsing, beheer en onderhoud
Tijdens het plaatsen van de bewegwijzering is het belangrijk om de juiste verkeersmaatregelen te treffen. Onderlinge afstemming hierover is heel belangrijk, omdat dit de veiligheid verhoogt en kostenbesparend werkt. Als wegbeheerder bent u bovendien verantwoordelijk voor gedegen beheer en onderhoud van de bewegwijzeringsobjecten om de veiligheid te waarborgen.


Tijdig indienen van uitvraag
De uitvraag vanuit de wegbeheerder moet tijdig worden gedaan, omdat de NBd de bewegwijzeringsplannen indient en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze vaststelt.


Met wie kunt u samenwerken?
Bij de realisatie van de plannen kunt u samenwerken met wie u wilt. Heeft u een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de NBd, dan zorgt zij voor de realisatie van uw plannen. Heeft u geen DVO dan kunt u samenwerken met een marktpartij naar keuze.


Bewegwijzeringsproces in beeld
De NBd en VNVF hebben het bewegwijzeringsproces ook voor u in beeld gebracht in deze animatie:
Hoe kunnen wij u helpen?
Indien u geen DVO heeft met de NBd, dan kijken wij graag samen met u hoe we invulling kunnen geven aan de realisatie van de plannen. U hoeft zich niet te verdiepen in de ingewikkelde wetten en regels omtrent het plaatsen van bewegwijzering of de nieuwste innovaties als het gaat om bewegwijzering en mobiliteit. HR Groep heeft alle kennis en expertise in huis om u volledig te ontzorgen: van ontwerp, tekeningen, berekeningen en advisering over materiaal tot productie, plaatsing met bijbehorende verkeersmaatregelen en beheer en onderhoud. Samen met u wijzen wij weggebruikers de juiste richting.


Meer informatie
Hebt u vragen over het bewegwijzeringsproces? Of kunnen wij u helpen tijdens dit proces? Neemt u dan contact met ons op. Indien van toepassing kunt u contact op nemen met uw accountmanager. Of stuur een e-mail naar
communicatie@hrgroep.nl of bel via 070-3998511.

Verkeersveilige schoolzone

Verkeersproblemen bij scholen zijn veelzijdig. De omgeving van de school heeft verschillende ruimtelijke functies, die soms botsen.

Schiphol op de schop

Vergelijk het met het opnieuw inrichten van een postzegel.

Een intelligente buitenruimte

Door de digitalisering van onze maatschappij en de komst van zelfrijdende auto’s is de behoefte ontstaan aan een nationaal overzicht van alle objecten in de openbare ruimte.
15-April-2019

Waar wilt u meer over weten?

HR Groep wil haar kennis over (actuele) thema's binnen het vakgebied openbare ruimte en verkeer graag delen. Wij zijn daarom benieuwd over welke onderwerpen professionals meer willen weten. Bent u werkzaam in ons vakgebied? Vult u dan onze online vragenlijst in. Deze bestaat uit slechts 5 vragen. De antwoorden helpen ons om in de toekomst nog gerichter onze volgers te informeren over recente ontwikkelingen, innovaties en actuele thema's in ons werkveld. 

Klik hier voor de enquête.
12-April-2019

Anti-uilenrol voorkomt aanrijdingen

Langs de provinciale en rijkswegen gaan veel roofvogels op de hectometerborden zitten. Deze borden staan dicht op de weg.03-April-2019

VNVF deelt kennis tijdens DeuSAT 2019

Vorige week mocht HR Groep namens de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) haar kennis delen over innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering tijdens de Deutscher Strassenausstattertag 2019 in Keulen.
youtube twitter linkedin