HR-GroepRecente activiteiten
spacer
Vervolgtraining beheer verkeerstekens

Vervolgtraining Beheer Verkeerstekens


Het betreft hier een vervolg op praktische training waarin de deelnemers leren
met gebruik van het VNVF Bordenboek problemen zelfstandig op te lossen. De
deelnemers krijgen te maken met enkele specifi eke onderwerpen en leren wat
de gevolgen kunnen zijn van hun werkzaamheden.

Doelgroep
De training is geschikt voor medewerkers die belast zijn met het adviseren,
vaststellen en uitvoeren van verkeersmaatregelen en/of het maken van
verkeersbesluiten.

Inhoud
In dit onderdeel wordt de bebording van de verschillende parkeerregimes
uitgelegd. Zo komen aan de orde:
● Parkeerbebording RVV 1990 (stilstaan en parkeren, laden en lossen,
de parkeerschijfzone en het gehandicaptenparkeren).
● Parkeerbebording verordeningen (parkeren grote voertuigen).
● De richtlijn parkeerbebording.
● Belanghebbenden parkeren (vergunninghouders).
● E-learning pakket B&O van het CROW.
Burgerlijk Wetboek

Als er schade optreedt bij onduidelijke of onjuiste wegsituaties (bebakening of
markering) komt de aansprakelijkheid voor die schade om de hoek kijken. In
het Burgerlijk Wetboek wordt dit nader geregeld. De belangrijkste artikelen
voor de wegbeheerder worden behandeld.

Duur van de training
De Voortgezette training Beheer Verkeerstekens duurt zes uur.

HR Groep biedt u deze cursus aan in samenwerking met De Vries Verkeersopleidingen.