HR-GroepRecente activiteiten
spacer
basiscursus verkeerswetgeving

Basiscursus Verkeerswetgeving


Deze driedaagse cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk veel te maken hebben met verkeersmaatregelen maar (nog) niet goed op de hoogte zijn van de verkeerswetgeving.
Daarom ligt de nadruk in deze cursus op de regels zoals deze zijn opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW '94), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV '90) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Doelgroep
Medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus die (sinds kort) belast zijn met het adviseren, vaststellen en uitvoeren van verkeersmaatregelen en/of het maken van verkeersbesluiten.

Instapniveau
Juridische kennis is niet vereist.

Inhoud
- verkeerswetgeving algemeen
- wegenwet
- Wegenverkeerswet 1994
- RVV 1990
- parkeren
- BABW
- Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
- Verkeerslichtenregeling 1991
- werk in uitvoering
- sanering verkeerstekens
- bebakening en markering
- uitritten
- Burgerlijk Wetboek

Duur van de training
De training basiscursus verkeerswetgeving duurt 3 dagen.

HR Groep biedt u deze cursus aan in samenwerking met De Vries Verkeersopleidingen.