HR-GroepRecente activiteiten
spacer
verkeerskundig advies

Verkeerskundig advies


√-scan
Op en rond de verkeerswegen vinden voortdurend wijzigingen plaats. Zoals een kruising die verandert in een rotonde of de aanleg van een nieuwe weg. Veel veranderingen spelen zich buiten uw gezichtsveld af. Hierdoor kan 15 tot 30% van uw verkeersborden niet correct zijn. Dit komt ook door vandalisme en de borden die verdwijnen in het groen.

Om uw bestand slank en actueel te houden, helpen wij u met een snelle en effectieve opschoning. Dat is de √-scan. U krijgt een rapportage van de huidige
verkeersbordensituatie. In aansluiting hierop saneren, herpositioneren of vervangen wij de borden voor u. Bijvoorbeeld in een stadskern, op een industrieterrein of in een gehele gemeente. Voor het verbeteren van uw bordenbestand werken wij met het Snelle Stappenplan:
1. Afstemming van de opdracht
2. Inspectie op locatie
3. Rapportage en advies
4. In orde brengen van uw borden

Wij registreren en corrigeren uitsluitend de incorrecte borden en dat spaart tijd. Zo kunnen wij voor een gemeente met ongeveer 20.000 inwoners een √-scan realiseren in slechts twee maanden na aanvang. HR Groep heeft een eigen afdeling advies en werkt samen met adviesbureaus aan dit concept.